دکتر علی چائی بخش لنگرودی

 

 رتبه علمی: دانشیار

 دانشکده: مهندسی مکانیک

 گروه: دینامیک، کنترل و ارتعاشات

 

 

 

 

تحصیلات 

 . دکترا در مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1383- 1388)

     عنوان رساله: مدلسازی و کنترل پیشرفته نیروگاه بخار یک‌گذر (به نظارت پرفسور علی غفاری)

· کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1381- 1383)

     عنوان پایان‌نامه: اصلاح سیستم کنترل یک زیرمجموعه بویلر نیروگاه بخار با شبکه‌های فازی عصبی (به نظارت پرفسور علی غفاری)

· کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه گیلان (1377- 1381)

  عنوان پایان‌نامه: طراحی و ساخت دستگاه پرتاب توپ تنیس (به نظارت دکتر مجید علی‌طاولی - مهندسی فرزاد ظرافت انگیز)

· دیپلم ریاضی فیزیک - دبیرستان میرزاکوچک خان رشت (استعدادهای درخشان)  (1377)

 

رزومه 

 
پست الکترونیکی:  chaibakhsh@guilan.ac.ir

 

 

سید محمد میر عبدالعظیمی

 

 

دکتر سیدمحمد میرعبدالعظیمی

 

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: فنی

 گروه: عمران

پست الکترونیک:

 

رزومه

لینک دریافت

 

 

 

 

 

 

دکتر سمیه سادات شاه زیدی 

رتبه علمی: استادیار
دانشکده: علوم انسانی
پست الکترونیکی: 

 

رزومه

لینک دریافت