تماس با ما

افراد

  • دکتر سمیه سادات شاه‌زیدی(سرپرست گروه مالکیت فکری و انتقال فناوری)
  • مهندس مسعود صباغی(کارشناس)
  • مهندس عرفان زارع(سرباز وظیفه)
  • مهندس اشکان آقامعالی(سرباز وظیفه)

 

 

تماس با ما

آدرس: رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر ۵ جاده قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان، دفتر مالکیت فکری و انتقال فناوری دانشگاه گیلان

پست الکترونیک: ip@guilan.ac.ir

شماره تماس: داخلی6014     داخلی    6115   33691069

اینستاگرام ip.guilan.ac.ir