طرح ها

  1. طراحی نمایشگاه مجازی برای تجهیزات آزمایشگاهی با فناوری واقعیت افزوده و تولید تصاویر سه بعدی
  2. طراحی و تولید سامانه دانشگاه الکترونیک
  3. ساخت دستگاه هوشمند UV جهت ضدعفونی کردن فضای داخلی ساختمان
  4. تولید مهارکننده زیستی با بهره گیری از فن آوری پیتید نوترکیب: سنتز پیتید نو ترکریب NaD1 در ریشه های موئین تتون و بررسی تاثیر مهار کنندگی آن بر کرم ساقه خوار و بلاست برنج
  5. طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی کننده دست و اشیاء توسط روش ترکیبی پلاسما-فرابنفش
  6. طراحی و ساخت دستگاه تنفس مصنوعی(ونتیلاتور)
  7. تولید آزمایشگاه منعقد کننده پلی آلومینیم کلراید(پودر زرد)
  8. ساخت دستگاه انکوباتور تخم ماهیان خاویاری
  9.