معرفی

با بروز تحول در نقش دانشگاه‌ها در جوامع، توجه به توسعه فناوری‌های نوین جهت تحکیم پایه‌های نظام ملی نوآوری و توسعه اقتصادی مبتنی بر دانایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. در این میان، نقش مالکیت فکری بسیار قابل توجه می‌باشد از این جهت که مالکیت فکری با حمایت از ایده‌ها و نوآوری‌ها، موجب فراهم شدن زیرساخت‌های مهم توسعه فناوری خواهد شد. به عبارتی، حقوق مالکیت فکری، مشابه با هر حق مالکیت دیگری، به صاحبانش، اعم از مخترع یا صاحب‌امتیاز یک پتنت، مالک یک نشان تجاری، نویسنده یا شاعر یک اثر ادبی و یا مالک یک طرح صنعتی متمایز، کمک می‌کند تا از نتایج و منافع کار خود و سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در راستای خلق و توسعه آن، بهره‌مند شده و مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی دیگران گردد. همچنین با آگاهی از فرایند مدیریت تجاری سازی فناوری قادر خواهیم بود از تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته در حد توان خلق ثروت نمائیم. مرکز مالکیت فکری دانشگاه گیلان در راستای اجرای طرح حمایت از ترویج مالکیت فکری به عنوان یکی از مراجع مالکیت فکری در امور مربوط به استعلام و ارزیابی ثبت اختراعات داخلی و خارجی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان دانشگاه گیلان و نیز متقاضیان خارج از دانشگاه می‌باشد.