تعریف: به هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود کسب و کار خانگی میگویند.

اهمیت کسب و کار خانگی: امروزه کسب و کارهای خانگی از بخشهای حیاتی و ضروری فعالیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفته محسوب میشوند. کسب و کار خانگی از نظر ایجاد شغل ، نوآوری در عرضه محصول یا خدمات ، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و اقتصاد هر کشور میشوند. همچنینبرای جوانان ، کسب و کارهای خانگی نقطه شروع مناسبی برای راه اندازی کسب و کار شخصی است، زیرا راه اندازی آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و کار ساده و آسان است. به عنوان نمونه شما میتوانید با یک دستگاه رایانه و یک خط تلفن ، یک کسب و کار اینترنتی راه بیندازید و کارها و خدمات مختلفی را به مردم عرضه و ازاین راه برای خود درآمد کسب کنید.

 

سابقه کسب و کارهای خانگی: کسب و کارهای خانگی در ایران سابقه دیرینه دارند. بسیاری از صنایع دستی که امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد تولید میشده اند. بطور کلی کسب و کار خانگی پدیده جدیدی نیست ،بلکه در نتیجه تغییرات و تحولاتی که در فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی امروز به وجود آمده به آن توجه بیشتری شده است و این نوع کسب و کارها روز به روز گسترش و توسعه مییابند.

 

دلایل انتخاب کسب و کار خانگی:

بالا بردن کیفیت زندگی: امروزه اکثر صاحبان کسب و کار های خانگی بر این باورند که کار کردن در خانه، کیفیت زندگی آنان را بهبود میبخشد. کارکردن در خانه باعث میشود که وقت بیشتری به خانواده و خانه اختصاص یابد و به دیگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبیل تربیت و پرورش فرزندان توجه بیشتری شود.به طور کلی امروزه کار و زندگی بیش از پیش در همدیگر ادغام شده اند.

توسعه فن آوری: امروزه با پیشرفتهای زیادی که در زمینه علوم رایانه و دیگر وسایل ارتباطی به وجود آمده، محیط خانه محل مناسب و کاراتری برای کسب و کار شده است.

 

مزایای کسب و کار خانگی:

1- آزادی و استقلال عمل بیشتر

2-ساعات کاری انعطاف پذیر

3-ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار و زندگی

4-پایین بودن هزینه راه اندازی

5-پایین بودن میزان ریسک

6-امکان کارکردن پاره وقت

7-راحت تر بودن تربیت بچه ها

8-داشتن فرصت و زمان بیشتر

9-تناسب با ویژگیهای جسمی افراد معلول و کم توان

10-احتمال موفقیت بیشتر

11-تناسب با اقشار مختلف

12-احساس راحتی بیشتر

13-عدم نیاز به مجوز

 

برای راه اندازی کسب و کار خانگی موارد زیر را باید در نظر بگیرید:

1-درباره ایده کسب و کارتان تحقیق کنید.

2-درباره محصول یا خدماتتان نیز اطلاعات کسب کنید.

3-محل کار خود را تعیین کنید.

4-مشارکت دیگر اعضای خانواده را جلب کنید.

5-اسم مناسبی برای کسب و کارتان انتخاب کنید.

6-اسیاب و تجهیزات مناسبی برای کسب و کارتان تهیه کنید.

7-پوشش مناسب و درخور برای کسب و کارتان فراهم کنید.

8-یک صندوق پستی به کسب و کارتان اختصاص دهید.

9-با دوستان و همسایگانتان رک و صادق باشید.

10-حساب بانکی برای کسب و کارتان باز کنید.

12-ارتباطات بیشتری با دیگران برقرار کنید.

13-از داشتن کسب کار خانگی واهمه و خجالتی نداشته باشید، بلکه به آن افتخار کنید.