جلسه‌ی دوم کارگاه تخصصی دانش‌افزایی ایده‌پردازی تا ثبت اظهارنامه اختراع، در تاریخ 25 تیر 1402 در تالار حکمت دانشگاه برگزار شد.