برگزاری دوره دانش افزایی/آموزشی (فناوری ویرایش ژنوم یا فناوری تراریخته، کدام روش ایمن تر است؟)

10 06 2024
کد خبر : 12677696
تعداد بازدید : 940

دسته بندی :
خبرها
اسلایدشو
رویدادها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب