بستن
FA EN AR RU FR

تفاهم‌نامه‌های سال ۹۳

لیست تفاهم نامه ها در سال ۹۳

ردیف سازمان تاریخ مدت امضاء کننده
۱ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ۹۳/۳/۲۶ ۳ سال معاون پژوهشی دانشگاه
۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان ۹۳/۴/۲۱ ۴ سال رئیس دانشگاه
۳ پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی (دانشگاه تهران) ۹۳/۷/۵ ۳ سال رئیس دانشگاه
۴ انجمن مدیران صنایع گیلان ۹۳/۱۰/۱۰ مداوم معاون پژوهشی دانشگاه
۵ پارک علم و فناوری گیلان ۹۳/۱۰/۱۵ ۳ سال معاون پژوهشی دانشگاه
۶ پارک علم و فناوری گیلان ۹۳/۱۱/۱۳ ۵ سال رئیس دانشگاه
۷ شرکت ریز جلبکی پارسیان ۹۳/۱۲/۲۴ ۳ سال معاون پژوهشی دانشگاه