بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره مبانی حقوق مالکیت فکری برای پژوهش‌ها و آفرینش‌های دانشگاهی

برگزاری دوره مبانی حقوق مالکیت فکری برای پژوهش‌ها و آفرینش‌های دانشگاهی


برگزاری دوره مبانی حقوق مالکیت فکری برای پژوهش‌ها و آفرینش‌های دانشگاهی

دوره دانش افزایی مبانی حقوق مالکیت فکری برای پژوهش‌ها و آفرینش‌های دانشگاهی توسط مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه برگزار شد. 


محتوای این دوره را از --> اینجا <-- دریافت کنید